129

Ewangelia wg. Marka Ewangelia MARKA

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA Jan Chrzciciel. Chrzest JEZUSA. Kuszenie JEZUSA. 1

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI Pierwsze wystąpienie. Powołanie pierwszych uczniów. Nauczanie w Kafarnaum. 1 Uzdrowienie opętanego. W domu Piotra. Liczne uzdrowienia. W okolicy Kafarnaum. Uzdrowienie trędowatego. 1 PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU Uzdrowienie paralityka. Powołanie Lewiego. Sprawa postów. Łuskanie kłosów w szabat. 2 Uzdrowienie w szabat. 3 JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL Napływ ludu. Wybór Dwunastu. Wzmożony ruch. Oszczerstwa uczonych w Piśmie. Prawdziwi krewni JEZUSA. 3 NAUCZANIE W PRZYPOWIEŚCIACH

Przypowieść o siewcy. Cel przypowieści. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy. 4 Przypowieść o lampie. Przypowieść o mierze. Przypowieść o zasiewie. Przypowieść o ziarnku gorczycy.Zakończenie nauczania w przypowieściach. 4

BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW Burza na jeziorze. 4 Uzdrowienie opętanego. Kobieta cierpiąca na krwotok. Córka Jaira. . 5 JEZUS w Nazarecie. Rozesłanie Dwunastu. Sąd Heroda o JEZUSIE. Śmierć Jana Chrzciciela. Powrót Apostołów. Pierwsze rozmnożenie chleba. 6 JEZUS cbodzi po jeziorze. Uzdrowienia w Genezaret. 6 Spór o tradycję. Prawdziwa nieczystość. 7

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY Wiara Syrofenicjanki. Uzdrowienie głuchoniemego. 7 Drugie rozmnożenie chleba. Nowe żądanie znaku. Kwas faryzeuszów. 8

Uzdrowienie niewidomego. Wyznanie Piotra. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Warunki naśladowama JEZUSA. 8 Przemienienie JEZUSA. Przyjście Eliasza. Uzdrowienie epileptyka. 9 Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Spór o pierwszeństwo. W imię JEZUSA. Zgorszenie. 9 PODRÓZ DO JEROZOLIMY Nierozerwalność małżeństwa. JEZUS błogosławi dzieci. Bogaty młodzieniec. 10 Niebezpieczeństwo bogactw. Nagroda za dobrowolne ubóstwo. 10 Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania. Synowie Zebedeusza. Przełożeństwo służbą. Niewidomy pod Jerychem. 10

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE NAUCZANIE I SPORY Z PRZECIWNIKAMI Uroczysty wjazd do Jerozolimy.Nieurodzajne drzewo figowe. Wypędzenie przekupniów. 11 Wiara i modlitwa. Pytanie o władzę. 11 Przypowieść o przewrotnych rolnikach. Sprawa podatku. 12 Sprawa zmartwychwstania. Największe przykazanie.Mesjasz Synem Bożym. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie. Grosz wdowi. 12 MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA

Zniszczenie świątyni. Początek boleści. Prześladowanie uczniów. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy. Przyjście Chrystusa. Przykład z drzewa figowego. Potrzeba czujności. 13 MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Spisek przeciw JEZUSOWI. Namaszczenie w Betanii. Zdrada Judasza. 14 OSTATNIA WIECZERZA Przygotowanie Paschy. Zapowiedź zdrady. Ustanowienie Eucharystii. 14 JEZUS W OGRÓJCU Przepowiednia zaparcia się Piotra. Modlitwa i trwoga konania. Pojmanie JEZUSA. 14 JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI Wobec Wysokiej Rady. Zaparcie się Piotra. 14 JEZUS przed Piłatem. JEZUS odrzucony przez swój naród. Król wyśmiany. 15 JEZUS NA GOLGOCIE Droga krzyżowa. Wyszydzenie na krzyżu. Śmierć JEZUSA. Po śmierci JEZUSA. Pogrzeb JEZUSA. 15 ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Pusty grób. JEZUS ukazuje się swoim. Ostatni rozkaz. Wniebowstąpienie. 16 Ewangelia wg. Marka

 

129