131

Ewangelia wg. Jana Ewangelia JANA

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA O SŁOWIE Prolog. 1 PIERWSZA PASCHA - ŚWIADECTWA I ZNAKI Świadectwo Jana Chrzciciela. świadectwo uczniów. 1 Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej. Znak oczyszczenia świątyni. Powściągliwość JEZUSA. 2 ŻYCIODAJNA WODA Nikodem. JEZUS a Jan Chrzciciel. 3 JEZUS i Samarytanka. Powrót do Galilei. Syn dworzanina. 4 DRUGI POBYT ŚWIĄTECZNY W JEROZOLIMIE Uzdrowienie chromego nad sadzawką. Apologia JEZUSA. 5 CHLEB ŻYWY Cudowne rozmnożenie chleba. JEZUS chodzi po jeziorze. Mowa eucharystyczna. 6 WODA ŻYWA I ŚWIATŁOŚĆ W drodze na Świeto Namiotów. Spory w czasię świeta. Źródło wody żywej. 7 Kobieta cudzołożna. Światłość wobec ciemności. 8 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia. 9 Dobry Pasterz. 10

PODCZAS UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA ŚWIATYNI Chrystus - jedno z Ojcem. W Zajordaniu. 10 W OSTATNIEJ DRODZE DO JEROZOLIMY Wskrzeszenie Łazarza. Narada kapłanów. W Efraim. 11 MĘKA 1 ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA WYPADKI POPRZEDZAJĄCE Uczta w Betanii. Uroczysty wjazd do Jerozolimy. 12 Godzina Syna Człowieczego. Niedowiarstwo Żydów. 12 OSTATNIA WIECZERZA Miłość i pokora Syna Bożego. Ujawnienie zdrajcy. 13 MOWA POŻEGNALNA Wobec bliskiego rozstania. Dialog z Piotrem. 13 Do domu Ojca. Zapowiedź Pocieszyciela. Miłość objawiona.Posłannictwo Ducha. Pokój. 14 Zjednoczenie z Chrystusem. Prawa przyjaźni z Chrystusem.Nienawiść świata. Świadectwo Ducha Świetego. 15 Przestroga. Sąd Ducha Świetego. Zapowiedź powtórnego przyjścia. 16 MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA W obliczu dokonanego dzieła. Prośba za uczniów. Prośba za przyszły Kościół. 17

JEZUS W OGRÓJCU Pojmanie. 18 JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra. Przed Piłatem. Przesłuchanie. 18 ,Oto Człowiek". Wyrok. Droga krzyżowa i ukrzyżowanie. 19 Testament z krzyża. Śmierć. Pogrzeb JEZUSA. 19 PO ZMARTWYCHWSTANIU Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie. Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom. Niewierny Tomasz. Pierwszy epilog - Ewangelisty. 20 Zmartwychwstały ukazuje się w Galilei. Piotr otrzymuje władze pasterską. Odmienny los umiłowanego ucznia. Drugi epilog - Ewangelii. 21 Ewangelia wg. Jana

 

131