по-русски || auf deutsch || in italiano | en español || in English | en français


Ks. Michał Kaszowski

PODSTAWY NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

 (Łk 21,25-28)

«Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą...» (Łk 21,33)


Ostatnie zmiany na stronie

 

(17 października 2005)

Uzupełnienie haseł w teologicznym słowniku rosyjsko-polskim (opracowywany)

 

(12 września 2005)

 Francuski indeks wyrażeń teologicznych, występujących w Katechizmie i w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (w języku francuskim) (opracowywany)

 

Cała strona do ściągnięcia w formacie "chm" (help)

 

(wersja z dnia 14 czerwca 2005)

 

 

Wykłady z teologii w formie dźwiękowej (mp3)

 

Niektóre wykłady w formie dźwiękowej (mp3):

 

Sakrament pojednania: rachunek sumienia, żal za grzechy; mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera, zadośćuczynienie

 

Sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo

Historia zmian strony

 Alfabetyczny "Przewodnik teologiczny"

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z Ź

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

"Przewodnik" ten jest alfabetycznie ułożonym indeksem rzeczowym, zawierającym hasła z dziedziny wiary i moralności chrześcijańskiej. 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PORUSZANE NA TEJ STRONIE

(Więcej szczegółów o zawartości tej witryny)MP3

Dźwiękowe wykłady z teologii

 
Prawdy wiary Sakramenty Życie chrześcijanina Modlitwa

 


Główne tematy:

Dowody na istnienie Boga,

rozumowe poznanie Go

Bóg zapraszający

nas

do przyjaźni

Bóg

objawia się nam

Postawy wobec Boga objawiającego się:

wiara

niewiara

ateizm

Religie

niechrześcijańskie

a

chrześcijaństwo

Bóg jedyny:

Imię Boga

Natura Boża

Przymioty Boga

Opatrzność Boża

Trójca

Przenajświętsza

Posłannictwa

Osób Boskich

 

Stworzenie człowieka przez Boga,

współdziałanie z Bogiem

Teoria ewolucji

Natura człowieka:

ciało,

nieśmiertelna dusza,

stworzenie duszy dziecka,

obraz i podobieństwo Boże,

rozumność i wolność,

istota posiadająca sumienie

Adam i Ewa

w raju

Łaski otrzymane przez pierwszych rodziców

Grzech

pierworodny i jego następstwa

Zło i cierpienie

na świecie

Jezus Chrystus

prawdziwy Bóg

i człowiek

nasz Odkupiciel:

działalność,

śmierć,

zmartwychwstanie,

wniebowstąpienie

Maryja

Kościół

Działanie Ducha Świętego w Kościele i w człowieku

dary Ducha Świętego,

charyzmaty

Łaska Boża:

przemiana człowieka przez łaskę,

nowe narodzenie,

Boże życie w człowieku,

usprawiedliwienie,

dziecięctwo Boże,

zamieszkanie Boga w człowieku,

przyjaźń z Bogiem

Sakramenty

znakami zbawczego

 działania Boga

Sakrament chrztu

Sakrament bierzmowania

Eucharystia:

realna obecność Chrystusa,

uobecnienie ofiary krzyżowej,

komunia św. i jej skutki

Sakrament pojednania,

przebaczenie grzechów,

nawrócenie się,

odpusty

Sakrament pojednania:

rachunek sumienia,

żal za grzechy,

postanowienie poprawy,

szczera spowiedź,