index A-B-C-D-E-F-G

strona główna << kalendarz 2 I NIEDZIELA ADWENTU rok B 3 Tyś, Panie, naszym Ojcem 4 Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy 5 Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim 6 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie 7II NIEDZIELA ADWENTU rok B 8Pocieszcie, pocieszcie mój lud 9 Okaż swą łaskę Ps 85 10 Bóg wymaga od nich czystości sumienia 11 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie 12 Formularz 2 Niedzieli Adwentu 13 III NIEDZIELA ADWENTU rok B 14 Przygotujcie duszę i ciało 15 Zawsze się radujcie 16 Wielkość św. Jana Chrzciciela 17 Formularz 3 Niedzieli Adwentu 18 IV NIEDZIELA ADWENTU rok B 19 Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu 20 Zawarłem przymierze z moim wybrańcem 21 Oto ja służebnica Pańska 22 Formularz 4 Niedzieli Adwentu 26 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B 27 Przymierze Boga z Noem 28 Woda chrztu ocala 29 Kuszenie Jezusa na pustyni 30 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B 31 Bóg wystawił Abrahama na próbę 32 Ofiara Abrahama 33 Wypełnię me śluby dla Pana 34 Przemienienie Pańskie 35 Formularz 2 Niedzieli Wlk.Postu 36 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B 37 Wydarzenia spod góry Synaj: zawarcie przymierza i nadanie Dekalogu 38 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić... 39 Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne 40 Chwała Tobie, Słowo Boże 41 Zapowiedź męki i zmartwychwstania 42 Formularz 3 Niedzieli Wlk.Postu 43 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B 44 Gniew i miłosierdzie Boże 45 Kościele święty nie zapomną ciebie 46 Bóg będąc bogaty w miłosierdzie 47 Tak bowiem Bóg umiłował świat 48 Formularz 4 Niedzieli Wlk.Postu 49 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B50 Jezus jest Arcykapłanem Nowego Przymierza 51 Chrystus sprawcą zbawienia 52 Chcemy ujrzeć Jezusa 53 Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo 54 WIELKI TWDZIEN I OKTAWA WIELKANOCY-inf. 56 II NIEDZIELA WIELKANOCNA rok B 57 Naszą siłą jest nasza wiara 58 Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli 59 Weźmijcie Ducha Swiętego. 60 Formularz 2 Niedzieli Wielk. 61 III NIEDZIELA WIELKANOCNA rok B 62 Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go 63 Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy 64Musiały wypełnić się zapowiedzi Pisma 65 Formularz 3 Niedzieli Wielk. 66 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA rok B 67 Kamień wzgardzony stał się fundamentem 68 Jesteśmy dziećmi Bożymi 69 Jezus jest dobrym pasterzem 70 Formularz 4 Niedzieli Wielk. 71 V NIEDZIELA WIELKANOCNA rok B 72 A Kościół cieszył się pokojem 73 Przypomną sobie i wróca do Pana wszystkie krańce ziemi 74Miłujmy czynem i prawdą 75 Kto trwa w Chrystusie przynosi owoc 76 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA rok B 77 Powołanie pogan do Kościoła 78 Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Ps 98 79 Bóg jest miłością. W tym objawiłasię miłość 80 Formularz 6 Niedzieli Wielk. 81 VII NIEDZIELA WIELKANOCNA rok B 82 Wybór Macieja na Apostoła 83 Pan Bóg utwierdził swój tron 84 Kto trwa w miłości, trwa w Bogu 85 Nie zostawię was sierotami 86 Formularz 7 Niedzieli Wielk. 87 UROCZYSTOSC NAJSWIETSZEJ TROJCY rok B 88Bóg jest jeden 89 Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 90Dusza nasza oczekuje Pana 91Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami 92Formularz Niedzieli Trójcy Swiętej 93BOZE CIAŁO rok B 94Tajemnica Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa 95 Cenna jest w oczach Pana... 96 Ja jestem chlebem żywym 97 + Słowa Ewangelii według św. Marka o Ostatniej Wieczerzy 98 UROCZYSTOSC NAJSW. SERCA PANA JEZUSA rok B 99Dobroć Boga 100 Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia 101 Bóg sam wystarczy 102 Bóg pierwszy nas umiłował 103 Przebicie boku Chrystusa 104 NIEDZIELE ZWYKŁE rok B 105 II NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 106 Mów, Panie, bo sługa Twój słucha 107 W zwoju księgi jest o mnie napisane: 108 Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa 109 Formularz 2 Niedzieli 110 III NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 111 Misja proroka Jonasza 112 Przemija postać tego świata 113 Bliskie jest Królestwo Boże 114 Publiczne wystąpienie Jezusa w slowia i czynie jest znakiem 115 IV NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 116 Bóg obiecuje zesłać proroka 117 Małżeństwo i celibat 118 Jezus naucza jako władzę mający 119 Formularz 4 Niedzieli 120 V NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 121 Hioba problem cierpienia 122 On leczy złamanych na duchu 123 Jezus wziął na siebie nasze słabości 124 Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy 125 Formularz 5 Niedzieli 126 VI NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 127 Tyś mą ucieczką i moją radością Ps 32(31) 128 Sw. Paweł naśladowcą Chrystusa 129 Uzdrowienie trędowatego 130 VII NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 131 Izraelici bowiem szli na wygnanie 132 Pan mu pomoże na łożu boleści 133 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii 134 Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów 135 Formularz 7 Niedzieli 136 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 137 Pan jest łaskawy 138 Jesteście listem Chrystusowym 139 Chrystus jest oblubieńcem Kościoła 140 Formularz 8 Niedzieli