54

ZESZYT PIĄTY
395
I ja wiem, żeś jest Bóg. Dlaczego bierzesz postać takiego malutkiego, aby obcować ze mną? Bo cię chcę nauczyć dziecięctwa duchowego. Chcę, abyś była bardzo mała, bo kiedy jesteś maleńka, noszę cię przy sercu swoim, tak jako ty mnie w tej chwili trzymasz przy sercu swoim. W tej chwili pozostałam sama, lecz nikt nie pojmie uczucia mojej duszy, byłam cała zanurzona tak w Bogu jak gąbka rzucona w morze...
(78)
+ O mój Jezu, Ty wiesz, jak się na niejedno naraziłam za 1482
wypowiedzenie prawdy. O prawdo, jakżeś nieraz uciemiężona, a prawie zawsze chodzisz w cierniowym wianku. O Prawdo wiekuista, wspieraj mnie, abym miała odwagę powiedzieć prawdę, choćby to nawet przyszło życiem przypieczętować. O Jezu, jak trudno w to wierzyć, jeżeli się widzi inne nauczanie, a inne postępowanie w życiu.
Dlatego w rekolekcjach, po długiej obserwacji życia, postanowiłam sobie utkwić silnie wzrok swój w Ciebie, Jezu, wzorze najdoskonalszy. O wieczności, która odkryjesz wiele tajemnic i wykażesz prawdę!...
O Hostio żywa, podtrzymuj mnie w tym wygnaniu, abym mogła 1484 iść wiernie śladami Zbawiciela. Nie proszę, abyś mnie, Panie, zdjął z krzyża, ale błagam, abyś mi dał siłę wytrwać na nim. Pragnę być rozciągnięta tak, jak Ty, Jezu, na krzyżu, pragnę wszystkich mąk i boleści, któreś Ty wycierpiał, pragnę wypić kielich goryczy do dna.

(79)
Boża dobroć
Miłosierdzie Boga utajonego w Najświętszym Sakramencie; 1485 głos Pana, który do nas mówi z tronu miłosierdzia: Pójdźcie do mnie wszyscy.

Rozmowa miłosiernego Boga z duszą grzeszną
Jezus: Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela,
pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj dziecię od Ojca swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać cię swymi łaskami. 0, jak droga mi jest dusza twoja. Zapisałem cię na rękach swoich. I wyryłaś się głęboką raną w sercu moim.
Dusza: Panie, słyszę głos Twój, który mnie wzywa, abym wróciła ze złej drogi, ale nie mam ani odwagi, ani siły.
<9072seg2671.jpg">

54