< powrót: strona dominus-vobiscum Plus

NOWA  EWANGELIZACJA Konferencje Ks.Michała Kaszowskiego

"Na początku nowego Tysiąclecia, gdy kończy się rok Wielkiego Jubileuszu, w którym świętowaliśmy uroczyście dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa, i gdy przed Kościołem otwiera się nowy etap drogi, rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, jakimi pewnego dnia Jezus, skończywszy przemawiać do tłumów z łodzi Szymona, wezwał Apostoła, aby "wypłynął na głębię" na połów ryb: "Wypłyń na głębię"(£k 5,4). Piotr i jego pierwsi towarzysze zaufali słowu Chrystusa i zarzucili sieci. "Skoro to uczynili, zagarnęli (....) wielkie mnóstwo ryb"(£k 5,6).Dzisiaj te słowa skierowane zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki"(Hbr 13,8). Istotną sprawą jest "kontemplacja Chrystusa: Chrystusa, którego postrzegamy jako postać historyczną i jako tajemnicę, i którego wieloraką obecność przeżywamy w Kościele i w świecie, wyznając, że On jest sensem historii i światłem na naszej drodze. Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo święte, które od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym, co pozwala św. Hieronimowi orzec stanowczo, że "nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa". Zachowując więź z Pismem świętym, otwieramy się na działanie Ducha, z którego teksty biblijne biorą początek, a zarazem na świadectwo Apostołów, którzy bezpośrednio zetknęli się z Chrystusem, Słowem życia, widzieli Go na własne oczy, słyszeli własnymi uszami, dotykali rękoma."(Jan Paweł II. List na początek III Tysiąclecia.n.1.15.17) Plus

Hymn Nowej Ewangelizacji

Nowa ewangelizacja to Chrystusa adoracja, ukrytego w Sakramencie, w Starym-Nowym Testamencie; Słowo Boże rozważamy; Matkę Bożą też błagamy, by za nami się wstawiała, miłosierdzie wybłagała: Boga Ojca Wszechmocnego i Jezusa, Syna Jego; Ducha świętego prosimy, aby zstąpił na niziny serc naszych spragnionych nieba i prowadził, gdzie potrzeba; byśmy dawali świadectwo, głosili Boże Królestwo, krzyżem świętym naznaczeni i pokojem obdarzeni; więc "do dzieła!", siostry, bracia - nowa ewangelizacja! Boga w Trójcy czcić będziemy, z Bogiem naszym odpoczniemy. Plus

Hymn Stowarzyszenia "TOTUS TUUS".

Totus tuus ego sum, Domine. Totus tuus ego sum, Maria.

Deus, tu es Pater noster. Virgo, tu es Mater nostra.

Vestris nos sumus in Iesu Christo per gratiam Spiritus Sancti.

Totus Tuus, totus Tuus!

Jestem, Panie, w Duchu świętym cały Twój.

Totus Tuus, totus Tuus!

Jestem, Maryjo, przez Chrystusa cały Twój.

Boże, Tyś jest naszym Ojcem; naszą Matką, Maryjo, Ty!

Niepokalana, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, dzieci swe i bądź naszą Opiekunką! Plus

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko; naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać; Panno chwalebna i błogosławiona; o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza; z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddawaj!

Ks. Kazimierz Kuczaj SChr; 13, place Sainte Eulalie - Bordeaux - tel.0556333724