JEZUS CHRYSTUS
i
JEGO MATKA

w oczach ewangelistów, świêtych i mistyków

z powrotem Strona Pierwsza

Ewangelia wedlug
sw. Mateusza

Ewangelia wedlug
sw. Marka

Ewangelia wedlug
sw. Łukasza

Ewangelia wedlug
sw. Jana

KonferencjeKs.Michal Kaszowski

Polska Misja Katolicka

Maryja - Matka Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi
BIBLIA 1  2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oglądajmy i uczmy się KONTEMPLACJI

JEZUS CHRYSTUS  ˝ i Jego świadkowie
sw.Jozef Piotr-1 Piotr-2 JPII-a JPII-b JPII-c Faustyna O.PIO Antoni Bernardeta Franciszek-a Franciszek-b Patryk Teresa Pawel VI

LUB TYLKO TE SAME AUDYCJE, ALE BEZ OBRAZU + REKOLEKCJE ks.Natanka oraz dużo piosenek religijnych Nowej Ewangelizacji.DRODZY RODACY! NIECH MARYJA, Królowa Polski, pomaga nam rozeznawać Boże Prawdy i być świadkami Ewangelii Chrystusa Jezusa!

compteur internetJEZUS CHRYSTUS WYPEŁNIŁ WSZYSTKO TO CO SPRAWIEDLIWE

Mt 3,7-17 Misja Jana Chrzciciela 7 A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 8 Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, 9 a nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. 10 Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 11 Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną [Vt-2,50], mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić [Vt-2,112] będzie Duchem Świętym i ogniem.12 Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Chrzest Jezusa [Vt-2,3Vt 2,4]13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Nasze przyglądanie się obrazowi Jezusa Miłosierdzia Bożego pozwala nam widzieć w promieniach Chrzest i Krzyż jako intronizację Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla, naszego Zbawiciela i Bożego Baranka, który gładzi grzech świata. Tajemnice światła z Różańca Najświętszej Maryi Panny jak i Koronka do Bożego Miłosierdzia, przekazana Kościołowi i światu przez posługę bł. Jana Pawła II stały się dla nas wezwaniem do pogłębienia naszej wiary, nadziei i miłości. Tak i nam godzi się wypełnić to, co sprawiedliwe, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. W tym celu chcemy zastanowić się co znaczą słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św. Faustyny w odpowiedzi na pytanie o znaczenie promieni z obrazu, który On polecił jej namalować, aby był czczony najpierw w Kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a następnie po całym świecie: 'Woda która usprawiedliwia i Krew, która daje życie' (Dzienniczek św.siostry Faustyny).

Woda i Krew przez które przyszedł Jezus wraz z Duchem Swiętym, dają usprawiedliwienie i życie wieczne tym, którzy wierzą. Takie jest nasze zwycięstwo przez wiarę, nadzieję i miłości, dzięki łasce Bożego Miłosierdzia. Będziemy o tym rozważali i cieszyli się razem z Maryją Matką Miłosierdzia, św. Faustyną i bł. Janem Pawłem II. Rozpoczynamy dzisiaj dn. 11 maja 2013 r.

Niech nam błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Swięty w tym podjętym dziele dla Bożej Chwały i zbawienia ludzkich dusz.

Ks. Kazimierz Kuczaj SChr