index A-B-C-D-E-F-G

strona główna << kalendarz 2 I NIEDZIELA ADWENTU rok B 7 II NIEDZIELA ADWENTU rok B 13 III NIEDZIELA ADWENTU rok B 18 IV NIEDZIELA ADWENTU rok B 24 NARODZENIE PANSKIE-Msza Wigilijna 31 MSZA W NOCY BOZEGO NARODZENIA 40 W DZIEN BOZEGO NARODZENIA 46 NIEDZIELA S SWIETEJ RODZINY rok A,B,C 55 UROCZYSTOSC SWIETEJ BOZEJ RODZICIELKI 60 II NIEDZIELA PO NARODZENIU PANSKIM rok A,B,C 64 OBJAWIENIE PANSKIE rok A,B,C 70 NIEDZIELA CHRZTU PANSKIEGO rok A,B,C 76 Sroda Popielcowa roku A,B,C 26 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B 30 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B 36 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B 43 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B 49 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU rok B 122 NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MEKI PANSKIEJ rok A,B,C 1 WIELKA SOBOTA A,B,C 2 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA... 33ZMARTWYCHWSTANIE PANSKIE 56 II NIEDZIELA WIELKANOCNA rokA 61 III NIEDZIELA WIELKANOCNA rokA 66 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA-A 71 V NIEDZIELA WIELKANOCNA rok B 76 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA-A 87 WNIEBOWSTAPIENIE PANSKIE 81 VII NIEDZIELA WIELKANOCNA-A 100 ZESŁANIE DUCHA SWIETEGO 9 NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA SWIETEGO 87 NAJSWIETSZEJ TROJCY rok B 93 NAJSW. CIAŁA I KRWI PANSKIEJ rok A 98 NAJSW. SERCA PANA JEZUSA rok B 105 II NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 110III NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 115 IV NIEDZIELA ZWYKŁA rok B. 120 V NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 126 VI NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 130 VII NIEDZIELA ZWYKŁA rok B 136 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA rok B

 1 WIELKA SOBOTA A,B,C 2 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA... 3 Przebieg Wigilii Paschalnej 4 Obrzęd światła 5Świeca Paschalna 6 Procesja z Paschałem 7 Orędzie wielkanocne 8 Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu 9Szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel 10 Drodzy bracia i siostry, po uroczystym 11 Czytanie dłuższe Rdz 1,1-2,2 12O stworzeniu świata 13 abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem 14 drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie 15 Pełna jest ziemia łaskawości Pana 16 O ofierze Abrahama 17 ja i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu 18 będę ci błogosławił dlatego, że usłuchałeś mego rozkazu... 19 Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem 20 Czytanie o przejściu przez Morze Czerwone 21 O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia...22 Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, ... 23Izajasz prorok zapowiada Nowe Przymierze24Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego...25Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną... 26Gwarancją mojej ufności jest wszechmoc Jego 27 Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia28Nakłoń ucha, by poznać mądrość 29 On jest Bogiem naszym.30Pokropię was czystą wodą 31 Dam wam serce z ciała 32Ześlij światłość i wierność swoją... 33Zmartwychwstanie Pańskie 34Otrzymaliśmy chrzest 35 Dziękujcie Panu Ps 118(117... 36 Bojaźń i wielka radość ... 37świadkowie pustego grobu 38Apostołowie uważają za „czczą gadaninę...39 Liturgia chrzcielna 40 Litania do wszystkich świętych 41Bądź nam miłościw 42Prosimy Cię, Jezu, Syna Boga żywego... 43 gdy wisiał na krzyżu, z Jego boku wypłynęła krew i woda; 44 Błogosiawieństwo wody do pokropienia 45Chrystus prawdziwie zmartwychwstał 46 Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On 47 Dążcie tam, gdzie jest Chrytus 48 Stary kwas, tzn. grzech, musi z naszego życia być usunięty 49 Apostołowie u grobu Zmartwychwstałego 50Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi... 51Uczniowie idący do Emaus 52Wierzę w Zmartwychwstanie 53Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa 54 Czytanie z Dziejów Apostolskich 55 Zapowiedź zmartwychwstania Mesjasza 56 Ewangelia Mt 28,8-15 o ukazaniu się niewiastom 57 Formularz Mszy Wielkanocnej 58 II NIEDZIELA WIELKANOCNA-A 59 Bracia trwali w nauce Apostołów 60 Radość płynąca z wiary 61 choć teraz musicie doznać trochę smutku 62 + Słowa Ewangelii według w. Jana o zmartwychwstaniu Chrystusa 63 Formularz II Niedzieli wielkanocnej 64 III NIEDZIELA WIELKANOCNA-A 65 Bóg wskrzesił Go zerwawszy więzy śmierci 66 Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje 67ze złego postępowania zostaliście wykupieni 68 + Słowa Ewangelii według św. Łukasza o ukazaniu się Chrystusa 69Formularz III Niedzieli wielkanocnej 70 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA-A 71 Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia 72 Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, ... 73 Gdy zbłądzę, Chrystus będzie ninie szukał. 74 Chrystus jest Dobrym Pasterzem. 75 Modlitwa nad darami: Panie, nasz Boże, spraw... 76 V NIEDZIELA WIELKANOCNA-A 77 Wybór pierwszych diakonów 78 Chrystus kamieniem węgielnym; 79 Chrystus drogą, prawdą i życiem 80W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 81 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA-A 82 cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; 83 Samaria przyjęła słowo Boże, 84 Znaczenie śmierci Chrystusa 85Zapowiedź Ducha Prawdy 86 Formularz VI Niedzieli wielkanocnej... 87 WNIEBOWSTAPIENIE PANSKIE 88 o Dziejach Apostolskich 89 dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? 90 Kościół formą Chrystusowej epifanii w świecie. 91 Zmartwychwstały obecny jest w swoim Kościele z całą Boską władzą 92 Ewangelia Wniebowstąpienia Pańskiego-B 93 Ewangelia Wniebowstąpienia Pańskiego-C 94 Formularz o Wniebowstąpieniu 95 VII NIEDZIELA WIELKANOCNA-A 96 Apostołowie trwali na modlitwie 97 Cieszcie się im bardziej 98 Jezus modli się, aby Jego oliara krzyża osiągnęła swój cel... 99 Formularz VII Niedzieli wielkanocnej 100 ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO 101 o siedmiopiętrowej wieży, zwanej „fundamentem nieba.. 102 Objawienie na Górze Synaj 103 Duch daje życie 104 Zapowiedź Zesłania Ducha Świętego 105 wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju... 106 Niech zstąpi Duch Twój 107 Całe stworzenie jęczy i wzdycha 108 Jeóli kto jest spragniony 109 Zjednoczeni z całym Kościołem 110 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym 111 słyszymy ich głoszących w naszych językach 112 Gdy odbierasz im oddech, marnieją ... 113Przybądź Duchu Święty 114 Ewangelia J 20,l9—Jezus daje Ducha Świętego

kalendarz 1 Ześlij Ducha Twego, Panie 2 Maryja, Matka Kościoła 3 Maryja, Nowa Ewa 4 Po grzechu pierworodnym 5 Trwali na modlitwie z Maryją 6 Szczęśliwa Dziewico 7 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego Matkę 8 Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzeki do ucznia: „Oto Matka twoja 9 NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 10 Najświętszej Trójcy 11 Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały 12Pozdrówcie się nawzalem świętym pocałunkiem 13Tak Bóg umiłował świat 14 NAJSW. CIAŁA I KRWI PANSKIEJ 15 Prawdziwą mannę zesłał Bóg 16 Oznajmił swoje słowo Jakubowi 17 Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba 18 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie 19 Nieogarnięty i wielki jest Pan. 20 Ty jesteś narodem poświęconym 21 Bóg jest łaskawy Ps 103(102) 22 NAJSW. SERCA PANA JEZUSA 23 Wysławiam Cię, Ojcze 24 Strumienie wody żywej - strumienie łaski... 25 II NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 26 Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę Ps 40(39) 27 Łaska wam i pokój od Boga Ojca28Oto Baranek Boży 29III NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 30 Emmanuel-Bóg z nami 31 Pan moim światłem Ps 27(26) 32 Sprawa jedności chrześcijan 33Bliskie jest Królestwo Boże 34 Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. 35 IV NIEDZIELA ZWYKŁA rok A. 36 Szukajcie Pana 37 Bóg wybrał wzgardzonych 38 Cieszcie się i radujcie 39 Błogosławieni, którzy płaczą... 40 V NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 41 Ważność obowiązków wobec słabych, ubogich i głodnych. 42 Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje 43 Wy jesteście światłem świata 44 Formularz na 5 Niedzielę 45 VI NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 46 Człowiek ma możliwość wyboru 47 Naucz mnie, Parne, drogi Twoich ustaw... 48 Słowa Twoje, Panie, są duchem 49 A Ja wam powiadam 50 Lepiej bowiem jest dla ciebie 51 Formularz na 6 Niedzielę 52 VII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 53 Pan jest miłosierny 54 Jak odległy jest wschód od zachodu,.. 55Kto zachowje naukę Chrystusa 56 Miłość nieprzyjaciół 57 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 58 Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy... 59 W Bogu zbawienie moje i chwała. 60 Starajcie się o Królestwo Boże 61 Nie troszczcie się zbytnio 62 IX NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 63 Twoja Opatrzność nigdy się nie myli 64 Bądź dla mnie skałą Ps 31(30) 65 Sprawiedliwość Boża 66 Dom budować na skale 67 Formularz 9 Niedzieli 68 X NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 69 Miłości pragnę 70 Abraham uwierzył wbrew nadziei 71 Chorzy potrzebują lekarza 72 Formularz 10 Niedzieli 73 XI NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 74 Dzieje i los narodu izraelskiego unaoczniają... 75 Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa 76 Rozesłanie Apostołów 77 Zniwo wprawdzie wielkie 78 XII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 79 Prorok jest rzecznikiem Boga 80 Pan wysłuchuje biednych 81 Człowiek jednak, inaczej niż zwierzęta 82 Nie bójcie się ludzi 83 Formularz 12 Niedzieli 84 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 85 Na wieki będę sławił 86 Nowe życie ochrzczonych 87Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje 88 Formularz 13 Niedzieli 89 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 90 Bóg pomaga mu do zwycięstwa, które odniesie mimo śmierci. 91 Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach 92 Jezus łagodny i pokorny sercem 93 Formularz 14 Niedzieli 94 XV NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 95 Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan... 96 Oczekujemy odkupienia naszego ciała 97 Przypowieść o siewcy 98 Ziarnem jest słowo Boże 99 Siewcą jest Chrystus 100 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 101 Bóg wie najlepiej 102 Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia... 103Przypowieść o chwaście 104 I o ziarnku gorczycy 105 Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem... 106 XVII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 107 Proś o to, co mam ci dać 108 Jakże miłuję prawo Twoje Ps 119(118). 109 Bóg przeznaczył nas, abyśmy stali się podobni.. 110 Przypowieść o skarbie 111 Formularz 17 Niedzieli 112 XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 113 Wszyscy spragnieni, przyjdźcie 114 Któż nas odłączy od miłości? 115 Cudowne rozmnożenie chleba116 Formularz 18 Niedzieli

strona główna << kalendarz 1 XIX NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 2 Bóg objawił się Eliaszowi 3 Łaska i wierność spotkają się ze sobą... 4 Pokładam nadzieję w Panu 5 Jezus chodzi po jeziorze 6 XX NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 7 Powszechność zbawienia 8 Niech wszystkie ludy Ps 67(66) 9 Bóg poddał wszystkich 10 Wielka jest twoja wiara 11 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 12 Chrystus jest skałą. 13 Czytanie z Księgi proroka Izajasza: To mówi Pan 14 Hymn na cześć mądrości Bożej 15 Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego 16 Ty jesteś Piotr, czyli skała 17 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 18 Wszyscy, których Bóg powoływał 19 Bo stałeś się dla mnie pomocą... 20 Jeśli kto chce pójść za Mną 21 nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie... 22XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 23 Obowiązek upominania 24 Słysząc głos Pana Ps 95(94) 25 Kto miłuje bliźniego 26 Wszystko co zwiążecie na ziemi 27 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 28 Odpuść winę bliźniemu 29 Pamiętaj na przykazania i nie... 30 Nikt z nas nie żyje dla siebie31 Przypowieść o nielitościwym dłużniku 32 Formularz 24 Niedzieli 33 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 34 Pan bliski wszystkim 35 Moim życiem jest Chrystus 36 Otwórz, Panie, nasze serca 37 Przypowieść o robotnikach w winnicy 38 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 39 Bóg nie chce śmierci grzesznika 40 Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie 41 Jezus Chrystus wzorem pokory 42 Moje owce słuchają 43 Nawrócenie prowadzi do zbawienia 44XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 45 Pieśń o winnicy 46 Otóż winnicą Pana Zastępów jest 47 O nic się zbytnio nie troskajcie- mówi św. Paweł.48Przypowieść o dzierżawcach winnicy 49 Formularz 27 Niedzieli 50 XXVIII NIEDZIELA ZWYKA rok A. 51 Urzeczywistnienie królestwa Bożego. 52Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć... 53 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia 54 Przypowieść o zaproszonych na ucztę 55 Formularz 28 Niedzieli 56 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 57 Ja jestem Pan i nie ma innego 58 Pośród narodów głoście Ps 96(95) 59 Zawsze dziękujemy Bogu za was 60 Oddajcie Bogu to, co należy do Boga 61 Formularz 29 Niedzieli 62 XXX NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 63 Miłuję Ciebie, Panie 64 Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja opoka 65Największe przykazanie 66 Formularz 30 Niedzieli 67 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 68 Strzeż duszy mojej 69 Owocność apostolatu Pawła 70 Obłuda faryzeuszów 71 Formularz 31 Niedzieli 72 XXXII NIFDZIELA ZWYKŁA rok A 73 Mądrość jest wspaniała 74 Będę Cię wielbił przez całe me życie 75 Powszechne zmartwychwstanie 76 Roztropni są ci, którzy czuwają. 77 Formularz 32 Niedzieli 78XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA rok A 79 Pracuje nie tylko dla siebie i dla swej rodziny 80 Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie 81 Przypowieść o talentach 82 Wejdź do radości twego Pana 83 Formularz 33 Niedzieli 84 JEZUSA CHRYSTUSA KROLA WSZECHSWIATA rok A 85Chrystus zna swoje owce 86 Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego 87 Zwycięstwo Chrystusa Króla 88 Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć 89 On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz 90 Formularz na Niedzielę Chrystusa Króla 91 MODLITWY POWSZECHNE: Okres Adwentu 92 Okres Bożego Narodzenia 93Uroczystość Objawienia Pańskiego 94 Okres Wielkiego Postu n.1 95 Okres Wielkiego Postu n.2 96 Okres Wielkanocny 97 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 98 Uroczystość Zesłania Ducha Swiętego 99 Uroczystość Bożego Ciała 100 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 101 Niedziele zwykłe w ciągu roku 102 Ostatnie niedziele zwykłe w ciągu roku 103 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 104 Chrystusa Króla cd. 105Uroczystości, święta i wspomnienia Najśw. Maryi Panny 106 Uroczystość i wspomnienia św. Józefa 107 Uroczystości i święta Apostołów 108Uroczystości, święta i wspomnienia świętych 109 Swiętych Mężczyzn 110 O jedność chrześcijan 111 O pokój 112 Za nowożeńców 113 Za małżonków jubilatów 114 Na śluby zakonne 115 Na śluby zakonników 116 Na śluby zakonnic 117 Za zmarłych 118 PREFACJE MSZALNE: adwentowa n.1 119Prefacja adwentowa n.2 120 Prefacja o Narodzeniu Pańskim 121 Prefacja o Objawieniu Pańskim 122 Prefacja Wielkopostna n.1 123 Prefacja Wielkopostna n.2 124 Prefacja Wielkopostna n.3 125 Prefacja Wielkopostna n.4 126 Prefacja Wielkopostna n.5 127 Prefacja o Mece Pańskiej 128 Prefacja Wielkopostna n.1 129 Prefacja Wielkopostna n.2 130 Prefacja Wielkopostna n.3 131 Prefacja o Wniebowstąpieniu Pańskim 132 Prefacja na niedziele zwykłe n.1 133Prefacja na nbiedziele zwykłe n.2 134 Prefacja na nbiedziele zwykłe n.3 135 Prefacja na nbiedziele zwykłe n.4 136 Prefacja na nbiedziele zwykłe n.5 137Prefacja zwykła 138 Prefacja o Najświętszej Trójcy 139 Prefacja o Zwiastowaniu Pańskim 140 Prefacja o Najświętszej Eucharystii 141 Prefacja o Najświętszym Sercu Pana Jezusa 142 Prefacja o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata 143 Prefacja na rocznicę poświęcenia kościoła 144 Prefacja o Duchu Swiętym 145 Prefacja o Najśw. Maryi Pannie 146 Prefacja o Niepokalanym Poczęciu NMP 147 Prefacja o Najśw. Maryi Pannie Bolesnej 148Prefacja o Najśw. Maryi Pannie, Matce Kościoła 149 Prefacja o Najśw. Maryi Pannie, Królowej Polski 150 Prefacja o Janie Chrzcicielu 151 Prefacja o św. Józefie 152 Prefacja o Apostołach 153 Prefacja o Wszystkich Swiętych 154 Prefacja o świętych Męczennikach 155Prefacja o Dziewicach i Zakonnikach156 Prefacja o świętym Stanisławie 157 Prefacja o św. Jadwidze Sląskiej 158 Prefacja na śluby zakonne 159 Prefacja na poświęcenie kościoła 160 Prefacja o zmarłych

strona główna Kalendarz

INDEX