PLAN  -RESUME 40-lecie Kapłaństwa SWIETY ANDRZEJ BOBOLA / WYBIERZ SOBIE CZAS NA KONCERT ROZRYWKI

Polska MisjaKatolicka KORONKA I ROZANIEC!

Teologia Katolicka ks.Kaszowski Moje FILMY VIDEO Telewizja TRWAM Parafia Rodzinna

Ewangelizacja Plus Medialna

Index Blogu TOTUS TUUS – Videos

NOWA EWANGELIZACJA Z GLORIA

Totus tuus francuski « POLSKA JEST JEDNA » OMEN NOVUM!DLA POLSKI I DLA POLONII!

Nowa ewangelizacja Rekolekcje cz. I Rekolekcje cz.II   Rekolekcje cz.III 

INDEX STRON EWANGELIZACJA W INTERNECIE

Ewangelia wg. Mateusza MSZA SWIETA NAJWIEKSZY DAR BOGA

Ewangelia wg. Marka GLORIA.TV Chrystusowiec Vobiscum

Ewangelia wg. Łukasza DZIENNICZEK świętej Siostry FAUSTYNY

Ewangelia wg. Jana SŁUCHAJCIE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JP II CZESC PIERWSZA CZESC DRUGA

Medytacje : 2024 Radio Chrystusa Króla POUCZENIA Z ZYCIA ALICJI OD MARYJI PRZEZ ZOFIE NOSKO

Tematy Ewangelii   Msze niedzielne Cz.I Cz.II Cz.III Cz.IV Cz.V

  Zjednoczenie z Bogiem Nowa Ewangelizacja w Bruay diecezji Arras

Enc.o Milosierdziu Bozym Stowarzyszenie TOTUS TUUS

PISMO SWIETE PO POLSKU:  po lacinie - po angielsku-  w innych jezykach SERWIS POLSKI MATEUSZ INNE STRONY

Strona Glowna Orędzie Pana Jezusa do swego kapłana FATIMA i Kościół

O BOZEJ DOBROCI

CREDO

SWIAT  BIBLII pielgrzymka

obrazki i mapy

DEKALOG

SAKRAMENTY

OREMUS

PIESNI I PIOSENKI RELIGIJNE Bóg tak ukochał

PISMO SWIETE GŁOS

NAUKA O MSZY SWIETEJ 1 2 3 4 5 6 Niewiasta Eucharysti

Filmy video Gloria.tv /Chrystusowiec

Filmy video Gloria.tv /Vobiscum19 20

Księga Niebios Luizy Piccarreta do wysłuchania 36 Tomów na Youtube poniżej są dostępne w mp3 do rozprowadzania!

t.1 t.2 t.3 t.4a t.4b t.5

t.6 t.7 t.8 t.9 t.10 t.11 t.12a t.12b t.13 t.14 t.15 t.16 t.17  t.18 t.19 t.20a t.20b t.21 t.22 t.23 t.24 t.25 t.26 t.27 t.28 t.29 t.30 t.31 t.32 t.33 t.34 t.35a t.35b t.36a t.36b

TELEWIZJA Gloria.tv INTERNET WIERNI WOBEC HEREZJI POWINNI WYRAZIC SPRZECIW! CZUWAJCIE!

Katechizacja Dzieci z Rodzicami

Filmy Biblijne i o Swiętych Biblia głosem nagrana

Księga Niebios Tekst 36 Tomów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

KATECHEZY DLA RODZIN KORONKA I ROZANIEC!

Zycie w Woli Bożej Nowina CUD Adam Niebo Modlitwa Nowenna FIAT APOKALIPSA Luiza Piccarreta

POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA / EWANGELIA/ WIZJE MARII WALTORTY

EWANGELIA SW. MATEUSZA

EWANGELIA SW. MARKA

EWANGELIA SW. LUKASZA

EWANGELIA SW. JANA

Oraz inne linki do autoewangelizacji i formacji katolickiej

Maryja - Matka Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi


STATUTY Katolickiego Stowarzyszenia TOTUS TUUS.

I. Deklaracja założycielska:

Tylko Bóg może dać żywą wiarę, ale my możemy dać świadectwo. Tylko Bóg może dać  nadzieję, ale możemy przywrócić zaufanie u naszych braci. Tylko Bóg może dać prawdziwą miłość, ale my możemy nauczyć się kochać wzajemnie. Tylko Bóg może dać pokój na świecie, ale my możemy zadbać o jedność i zgodę. Tylko Bóg może dać odwagę i siłę, ale możemy wspieraæ tych, którzy są słabsi. Bóg sam jest drogą i prawdą, ale my możemy o tym powiedzieć innym. Tylko Bóg jest wiecznym światłem, ale my możemy stać światłością przed ludźmi. Bóg sam jest zmartwychwstaniem i życiem, ale my możemy przywrócić innym chęć do życia. Bóg sam  sobie  wystarcza, ale On zechciał potrzebować naszej współpracy.

II. Cele:

1 / Praca dla lepszego przestrzegania chrześcijańskiego nauczania Kościoła i Papieża.

2/Starać się o zdobycie mocnych przekonań i silnej tożsamości katolickiej poprzez medytację  Pisma Świętego, nauczania Kościoła i pism papieża.

3 / Zdobywać się na odwagę, aby żyć swoją wiarą w naszym trudnym świecie, do którego przenikają prądy kulturowe oboętności religijnej, niewiary, pokus do materializmu, różnych religii i sekt, itp.

4 / Będziemy dbać o żywy kontakt:

-z Bogiem w modlitwie osobistej, społecznej, liturgicznej itp..

-z innymi poprzez wyrazy i znaki szacunku, opieki, pomocy i służby itp.

-z samym sobą poprzez rozwój osobowości według talentów serca, umysłu i ciała.

III. Przedsięwzięcia:

1 / Polecać Bogu za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, siebie i każdego człowieka, aby całe dzieło stworzenia  powróciło  do Stwórcy.

2 / Módlić się za Papieża, naszego biskupa w diecezji i cały Kościoł Powszechny, prosząc Pana o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

3 / Dbać o dobry udział w Eucharystii,  pamiętać o miłości Chrystusa do człowieka i Jego Ofierze, uczestniczyć w niezgłębionych bogactwach miłości i cierpieñ, jakie Matka Jezusa ofiarowała Panu dla zbawienia całej ludzkiej rodziny.

4 / Wielbić i adorować Jezusa Chrystusa w Najświêtszym Sakramencie, wielkiej tajemnicy wiary, w której Bóg Ojciec dał swojego Syna , aby ludzie zostali zbawieni.

5 / Żyć w łasce Bożej, mając świadomość bycia dziećmi Bożymi, i naśladować Jezusa według Ewangelii, pracując nad własnym charakterem, wraz z łaską Boga, aby być posłusznym natchnieniem Ducha Świętego i wiernie wypełniać wolę Boga.     

 Statuty sporządzono w Roubaix, dnia 6 sierpnia 1996 Zatwierdzone przez Biskupa Ordynariusza Diecezji LILLE, Monsegnieur Jean VILNET, 4 paździenika tegoż roku. Otrzymaliśmy też błogosławieñstwo od Ojca Swiêtego Jana Pawła II przed jego wizytą u grobu św.Ludwika-Marie Grignont de Montfort w tym samym czasie. Stowarzyszenie powstało z okazji zbliżającej się 50-tej rocznicy Kapłañstwa bł. Jana Pawła II. Jest więc On teraz Patronem Stowarzyszenia opartego o ten STATUT.

Niniejszym udzielam wszystkim proboszczom Kościoła Rzymsko-Katolickiego licencji na posługiwanie siê Powyższym Statutem w ramach duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Dzielę się również natchnionym tekstem o Nowej Ewangelizacji, który otrzymałem w roku Ducha Swiętego 1998 podczas przygotowania do Mszy świętej i Wielkiego Jubuleuszu Roku Swiętego 2000. Nowa Ewangelizacja to: Chrytusa adoracja; ukrytego w Sakramencie, Starym+Nowym Testamencie. Słowo Boże rozważamy; Matkę Bożą też błagamy, by za nami się wstawiała – miłosierdzie wybłagała: Boga Ojca Wszechmocnego i Jezusa, Syna Jego. Ducha Swiętego prosimy, aby zstąpił na niziny serc naszych spragnionych nieba i prowadził gdzie potrzeba, byśmy dawali świadectwo-głosili Boże Królestwo – krzyżem świętym naznaczeni i pokojem obdarzeni. Więc do Dzieła – siostry , bracia – Nowa Ewangelizacja: Boga w Trójcy czcić będziemy, z Bogiem naszym odpoczniemy! TOTUS TUUS introductiones

In Voluntate Dei! Deo gratias! O godna uwielbienia i boska Wolo, stoję tutaj wobec ogromu Twego światła i proszę Twoją nieskończoną dobroć o otwarcie mi drzwi i wpuszczenie mnie do niego, abym mógł ukształtować moje życie całkowicie w Tobie, Boża Wolo. Dlatego chyląc się przed Twoim światłem, ja, najmniejszy ze wszystkich stworzeń, przybywam, o czcigodna Wolo, w małej grupie synów i córek Twojego Najwyższego Fiat. Upadając na twarz w swojej nicości, błagam Twoje światło, aby mnie zalało oraz przyćmiło wszystko, co do Ciebie nie należy, tak abym mógł oglądać jedynie Ciebie, pojmować tylko Ciebie i żyć tylko w Tobie, Wolo Boża. Wola Boża będzie moim życiem, ośrodkiem mojego rozumu, zachwytem mojego serca i całej mojej istoty. Chcę, aby ludzka wola nie ożyła w moim sercu już nigdy więcej. Wyrzucę ją z niego i utworzę nowy raj pokoju, szczęścia i miłości. Z Nią będę zawsze szczęśliwy. Będę miał niezrównaną siłę i osiągnę świętość, która wszystko uświęca i wszystko kieruje ku Bogu. Upadając tu na twarz, błagam o pomoc Trójcę Przenajświętszą i proszę, aby mi pozwoliła żyć w sanktuarium Woli Bożej, a dzięki temu zostanie we mnie przywrócony pierwotny porządek stworzenia, taki jaki był, gdy stworzenie zostało powołane do życia. Niebieska Mamo, wszechwładna Królowo Bożego Fiat, weź mnie za rękę i zamknij w świetle Woli Bożej. Będziesz moim przewodnikiem i czułą Matką, nauczysz mnie, jak mam żyć i utrzymywać się w porządku i w obrębie Woli Bożej. Niebieska Władczyni, Twojemu Sercu powierzam całą moją istotę. Ty będziesz udzielała mi lekcji o Woli Bożej, a ja będę je uważnie wysłuchiwał. Okryjesz mnie swoim płaszczem, a wąż piekielny nie będzie miał odwagi wkroczyć do tego świętego raju, aby mnie kusić i staczać w labirynt ludzkiej woli. Serce mojego najwyższego Dobra, Jezu, Ty dasz mi swoje płomienie, aby mnie spaliły, pochłonęły i posiliły oraz ukształtowały we mnie życie Najwyższej Woli. Święty Józefie, ty będziesz moim opiekunem, stróżem mojego serca, a w swoich rękach będziesz trzymał klucze mojej woli. Będziesz zazdrośnie strzegł mojego serca i nigdy więcej już mi go nie zwrócisz, abym był pewien, że już nigdy nie opuszczę Woli Boga. Mój Aniele Stróżu, strzeż mnie, chroń mnie i pomagaj mi we wszystkim, aby rozkwitał mój raj na ziemi i stał się dla świata wezwaniem do Woli Bożej. Niebiański Dworze, przyjdź mi z pomocą, a ja będę żył zawsze w Woli Bozej ! ks. Kazimierz Kuczaj SChr