PLAN  -RESUME 40-lecie Kapłaństwa

O Papieżu Franciszku 1 2 Polska MisjaKatolicka BLOG im. Św Jana Pawła II

Teologia Katolicka ks.Kaszowski Moje FILMY VIDEO Telewizja TRWAM Pomoc mojej Parafii rodzinnej!

Ewangelizacja Plus Medialna

Index Blogu TOTUS TUUS – Videos

NOWA EWANGELIZACJA Z GLORIA

Totus tuus francuski

Nowa ewangelizacja

INDEX STRON EWANGELIZACJA W INTERNECIE

Ewangelia wg. Mateusza EWANGELIZACJA ZE SWIETYM JANEM PAWLEM II

Ewangelia wg. Marka z Filmem Ew> ŁUKASZA WSTEP CZESC PIERWSZA CZESC DRUGA GLORIA.TV Chrystusowiec Vobiscum

Ewangelia wg. Łukasza DZIENNICZEK świętej Siostry FAUSTYNY

Ewangelia wg. Jana SŁUCHAJCIE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Medytacje : 2020 Radio Chrystusa Króla POUCZENIA Z ZYCIA DUCHOWEGO ALICJI REFLEKSJE ZOFII

Tematy Ewangelii   Msze niedzielne Cz.I Cz.II Cz.III

  Zjednoczenie z Bogiem Nowa Ewangelizacja w Bruay diecezji Arras

Enc.o Milosierdziu Bozym Stowarzyszenie TOTUS TUUS

PISMO SWIETE PO POLSKU:  po lacinie - po angielsku-  w innych jezykach SERWIS POLSKI MATEUSZ INNE STRONY

Strona Glowna Orędzie Pana JezusAdo swego kapłana FATIMA i Kościół

O BOZEJ DOBROCI

CREDO

SWIAT  BIBLII pielgrzymka

obrazki i mapy

DEKALOG

SAKRAMENTY

OREMUS

PIESNI I PIOSENKI RELIGIJNE Bóg tak ukochał

PISMO SWIETE GŁOS

NAUKA O MSZY SWIETEJ 1 2 3 4 5 6 Niewiasta Eucharystii

W BORDEAUX GRAŁEM I SPIEWAŁEM

TELEWIZJA Gloria.tv INTERNET

Katechizacja Dzieci z Rodzicami

Filmy Biblijne i o Swiętych

BIBLIA NAGRANIE VOX

Strona francuska Mission Polonaise

Nowa Ewangelizacja po francuzku

KATECHEZY DLA RODZIN

STATUTY Katolickiego Stowarzyszenia TOTUS TUUS.

I. Deklaracja założycielska:

Tylko Bóg może dać żywą wiarę, ale my możemy dać świadectwo. Tylko Bóg może dać  nadzieję, ale możemy przywrócić zaufanie u naszych braci. Tylko Bóg może dać prawdziwą miłość, ale my możemy nauczyć się kochać wzajemnie. Tylko Bóg może dać pokój na świecie, ale my możemy zadbać o jedność i zgodę. Tylko Bóg może dać odwagę i siłę, ale możemy wspieraæ tych, którzy są słabsi. Bóg sam jest drogą i prawdą, ale my możemy o tym powiedzieć innym. Tylko Bóg jest wiecznym światłem, ale my możemy stać światłością przed ludźmi. Bóg sam jest zmartwychwstaniem i życiem, ale my możemy przywrócić innym chęć do życia. Bóg sam  sobie  wystarcza, ale On zechciał potrzebować naszej współpracy.

II. Cele:

1 / Praca dla lepszego przestrzegania chrześcijańskiego nauczania Kościoła i Papieża.

2/Starać się o zdobycie mocnych przekonań i silnej tożsamości katolickiej poprzez medytację  Pisma Świętego, nauczania Kościoła i pism papieża.

3 / Zdobywać się na odwagę, aby żyć swoją wiarą w naszym trudnym świecie, do którego przenikają prądy kulturowe oboętności religijnej, niewiary, pokus do materializmu, różnych religii i sekt, itp.

4 / Będziemy dbać o żywy kontakt:

-z Bogiem w modlitwie osobistej, społecznej, liturgicznej itp..

-z innymi poprzez wyrazy i znaki szacunku, opieki, pomocy i służby itp.

-z samym sobą poprzez rozwój osobowości według talentów serca, umysłu i ciała.

III. Przedsięwzięcia:

1 / Polecać Bogu za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, siebie i każdego człowieka, aby całe dzieło stworzenia  powróciło  do Stwórcy.

2 / Módlić się za Papieża, naszego biskupa w diecezji i cały Kościoł Powszechny, prosząc Pana o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

3 / Dbać o dobry udział w Eucharystii,  pamiętać o miłości Chrystusa do człowieka i Jego Ofierze, uczestniczyć w niezgłębionych bogactwach miłości i cierpieñ, jakie Matka Jezusa ofiarowała Panu dla zbawienia całej ludzkiej rodziny.

4 / Wielbić i adorować Jezusa Chrystusa w Najświêtszym Sakramencie, wielkiej tajemnicy wiary, w której Bóg Ojciec dał swojego Syna , aby ludzie zostali zbawieni.

5 / Żyć w łasce Bożej, mając świadomość bycia dziećmi Bożymi, i naśladować Jezusa według Ewangelii, pracując nad własnym charakterem, wraz z łaską Boga, aby być posłusznym natchnieniem Ducha Świętego i wiernie wypełniać wolę Boga.     

 Statuty sporządzono w Roubaix, dnia 6 sierpnia 1996 Zatwierdzone przez Biskupa Ordynariusza Diecezji LILLE, Monsegnieur Jean VILNET, 4 paździenika tegoż roku. Otrzymaliśmy też błogosławieñstwo od Ojca Swiêtego Jana Pawła II przed jego wizytą u grobu św.Ludwika-Marie Grignont de Montfort w tym samym czasie. Stowarzyszenie powstało z okazji zbliżającej się 50-tej rocznicy Kapłañstwa bł. Jana Pawła II. Jest więc On teraz Patronem Stowarzyszenia opartego o ten STATUT.

Niniejszym udzielam wszystkim proboszczom Kościoła Rzymsko-Katolickiego licencji na posługiwanie siê Powyższym Statutem w ramach duszpasterstwa i nowej ewangelizacji. Dzielę się również natchnionym tekstem o Nowej Ewangelizacji, który otrzymałem w roku Ducha Swiętego 1998 podczas przygotowania do Mszy świętej i Wielkiego Jubuleuszu Roku Swiętego 2000. Nowa Ewangelizacja to: Chrytusa adoracja; ukrytego w Sakramencie, Starym+Nowym Testamencie. Słowo Boże rozważamy; Matkę Bożą też błagamy, by za nami się wstawiała – miłosierdzie wybłagała: Boga Ojca Wszechmocnego i Jezusa, Syna Jego. Ducha Swiętego prosimy, aby zstąpił na niziny serc naszych spragnionych nieba i prowadził gdzie potrzeba, byśmy dawali świadectwo-głosili Boże Królestwo – krzyżem świętym naznaczeni i pokojem obdarzeni. Więc do Dzieła – siostry , bracia – Nowa Ewangelizacja: Boga w Trójcy czcić będziemy, z Bogiem naszym odpoczniemy! ks. Kazimierz Kuczaj SChr