Misja Polska powrót < < strona Misji

DO  PRACY  OSOBISTEJ   DLA  PRAGNACYCH ZDAC EGZAMIN Z RELIGII

1 Lekcja 1 Bóg zawsze był 2 Lekcja 2 To Bóg wszystko stworzył 3 Lekcja 3 Bóg stworzył Aniołów 4 Lekcja 4 Anioł Stróż 5 Lekcja 5 Adam i Ewa 6 Lekcja 6 Adam i Ewa popełniają grzech 7 Lekcja 7 Adam i Ewa wygnani z raju 8Lekcja 8 Grzechy na ziemi się mnożą 9 Lekcja 9 Bóg przygotowuje przyjście Zbawiciela 10 Lekcja 10 Mojżesz i Przykazania 11 Lekcja 11 Zwiastowanie Maryi 12 Lekcja 12 Narodzenie Jezusa 13 Lekcja 13 Mędrcy w Betlejem 14 Lekcja 14 Jezus w Nazarecie 15 Lekcja 15 Chrzest Jezusa 16 Lekcja 16 Jezus czyni cuda 17 Lekcja 17 Syn marnotrawny 18 Lekcja 18 Rozmnożenie chleba 19 Lekcja 19 Ostatnia Wieczerza 20 Lekcja 20 Aresztowanie Jezusa i Jego Pasja 21 Lekcja 21 Droga na Karlwarię i Ukrzyżowanie Jezusa 22 Lekcja 22 W Eucharystii Jezus nas zbawia 23 Lekcja 23 Zmartwychwstanie Jezusa 24 Lekcja 24 Ukazywania się Chrystusa zmartwychwstałego 25 Lekcja 25 Wniebowstąpienie Chrystusa 26 Lekcja 26 Zesłanie Ducha Swiętego 27 Lekcja 27 Kościół i Msza święta 28 Lekcja 28 Modlitwa i Sakramenty 29 Lekcja 29 Chrzest święty 30 Lekcja 30 30 Sakrament Pojednania 31 Lekcja 31 Eucharystia 32 Lekcja 32 Smierć, niebo, czyćciec, piekło 33 Lekcja 33 Najświętsza Panna Maryja 34 Lekcja 34 Lekcja Modlitwy Katolickiej 35 Lekcja 35 Rachunek sumienia i spowiedź dzieci 36 Lekcja 36 Modlitwy przy Komunii świętej 37 Lekcja 37 Najpiękniejsza historia 38 Lekcja 38 Stworzenie świata 39 Lekcja 39 Wielka Obietnica Boża 40 Lekcja 40 Bóg przygotowuje kraj i lud dla Zbawiciela 41 Lekcja Lud wybrany jest w ucisku. 42 Lekcja 42 Bóg daje Mojżeszowi Przykazania.43 Lekcja 43 Król Dawid 44 Lekcja 44 Swiątynia Salomona. 45 Lekcja 45 Bóg posyła proroków. 46 Lekcja 46 Mesjasz przyjdzie na ziemię 47 Lekcja 47 Jezus przychodzi na świat, życie ukryte. 48 Lekcja 48 Zycie publiczne Jezusa 49 Lekcja 49 Jezus naucza.50 Lekcja 50 Jezus powołuje i formuje Apostołów. 51 Lekcja 51 Jezus chce pozostać z nami. 52 Lekcja 52 Jezus cierpi i umiera za nas 53 Lekcja 53 Jezus zmartwychwstał i żyje 54 Lekcja 54 Narodziny Kościoła. 55 Lekcja 55 Kościół rozszerza się na cały świat. 56 Lekcja 56 Kościół naucza w imię Jezusa. 57 Lekcja 57 Kościół rozdaje łaski Jezusa.58 Lekcja 58 Sakrament Pokuty 59 Lekcja 59 Zycie w łasce Bożej. 60 Lekcja 60 Msza święta -Komunia. 61 Lekcja 61 Jezus się nam daje 62 Lekcja 62 Nauka o Kościele. 63 Lekcja 63 Kościół przygotowuje nas do życia wiecznie z Bogiem. 64 Lekcja 64 Jak otrzymać Sakrament Pojednania. 65 Lekcja 65 Jak otrzymać Sakrament Komunii swietej.

 Misja Polska powrót < < strona Misji